Program de acțiune privind activitatea Asociației pentru perioada octombrie 2011–octombrie 2015

Participanții la Conferința Națională au analizat cu exigență și responsabilitate activitatea organelor de conducere centrală și a celor locale, constatând că acestea și-au îndeplinit obligațiile statutare, sarcinile ce le-au revenit din Ordinul M.A.I. Nr.615/1996, din hotărârile Conferinței Naționale precedente și ale ședințelor Colegiului Central. Nu au fost semnalate încălcări.