Pecete încărcată cu sacru

Rezervistul este o ființă a smereniei. Alegându-și ca destin datoria și slujirea, datoria fața de patrie și slujirea drapelului și a țării, deci slujirea semenilor, rezervistul de azi este oșteanul de ieri, cel care a făcut ca „trebile dinlăuntru ale țarei“ să funcționeze într-un firesc ce ni se pare cuvenit nouă, tuturor. Acest firesc ascunde […]