CONSFĂTUIRE PRESEDINȚI ASOCIAȚII

În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare, convenit la 28 iunie 2017,  între cele 9 structuri asociative reprezentative ale rezerviștilor militari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN) și în baza Planului Comun de Acțiune pe anul 2020,  la 15 decembrie 2020, s-a desfășurat Consfătuirea de lucru a  președinților structurilor asociative […]