În spiritul și litera Acordului-Cadru de cooperare, convenit la 28 iunie 2017,  între cele 9 structuri asociative reprezentative ale rezerviștilor militari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (SNAOPSN) și în baza Planului Comun de Acțiune pe anul 2020,  la 15 decembrie 2020, s-a desfășurat Consfătuirea de lucru a  președinților structurilor asociative menționate mai sus.

Consfătuirea de lucru a avut loc sub președinția în exercițiu, pe anul 2020, a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „ Alexandru Ioan Cuza” și în organizarea acesteia, în sistem video-conferință, cu sprijinul Serviciului de Telecomunicații Speciale.

Agenda Consfătuirii de lucru a cuprins:

– Analiza stadiului și evaluarea realizării obiectivelor Acordului Cadru și a activităților din Plan;

– Discutarea și aprobarea Planului Comun de Acțiune Comună pe anul 2021;

– Discutarea și adoptarea Mesajului de sărbători al președinților structurilor asociative din SNAOPSN;

– Alegerea președinției în exercițiu a structurilor asociative din SNAOPSN și a președinției în exercițiu a Grupului de Lucru.

Consfătuirea a reliefat faptul că,  în scopul realizării obiectivelor Acordului-Cadru și pe baza Planului de Acțiune Comună, activitatea a avut ca prioritate identificarea tuturor preocupărilor Guvernului și Legislativului de a modifica și/sau elabora acte normative ce pot aduce atingere intereselor rezerviștilor militari privind drepturile de pensie, precum și altor drepturi legale.

Rezultatele nu sunt pe măsura acestor eforturi, ceea ce ne conduce la concluzia că este necesară o regândire a strategiei de abordare a decidentului politic pe problemele ce ne privesc în contextul noii configurații de raporturi de putere politică și a evoluțiilor de sănătate publică.

Consfătuirea a reiterat faptul că proiectul de instituționalizare a cooperării dintre asociații, respectiv Acordul – Cadru încheiat la 28 iunie 2017, a fost necesar, este modern, flexibil, adaptabil și și-a dovedit utilitatea, iar obiectivele și căile sale de acțiune sunt realiste și realizabile. Planul de Acțiune Comună pe 2020 a fost îndeplinit, în pofida restricțiilor sanitare severe impuse ca urmare a pandemiei.

Activitatea Grupului de Lucru, creat prin acest Acord-Cadru, a corespuns întru-totul exigențelor celor două documente analizate.

În cadrul Consfătuirii a fost adoptat Planul de Acțiune Comună pe anul 2021, completat cu propunerile formulate în urma dezbaterilor.

Mesajul structurilor asociative  din SNAOPSN adresat tuturor rezerviștilor militari, exprimă hotărârea de a întări unitatea de acțiune, atât la nivel central, cât și al filialelor/sucursalelor județene ale structurilor asociative Părți la Acord, pentru atingerea obiectivelor și realizarea tuturor activităților comune convenite cu acest prilej (mesajul se difuzează alăturat și se comunică tuturor membrilor filialelor).

Președinția în exercițiu a structurilor asociative  din SNAOPSN, precum și cea a Grupului de Lucru pentru anul 2021, au revenit, din nou,  Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”

În esență, din documentele supuse dezbaterii Consfătuirii și concluziile  rezultate, se desprinde hotărârea întăririi unității de acțiune a structurilor asociative ale rezerviștilor militari  din SNAOPSN, indiferent de proveniența lor instituțională, pentru susținerea intereselor comune.

Președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă

și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne

General****(rtg.) dr. Ioan Hurdubaie

 

       MESAJUL

Președinților structurilor asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părţi ale Acordului – Cadru) adresat tuturor rezerviștilor militari,

adoptat la Consfătuirea de lucru din 15 decembrie 2020

Stimați camarazi,

Perioada pe care am parcurs-o o putem caracteriza, în sinteză, ca una complexă, densă din punct de vedere al acțiunilor, demersurilor și luărilor de poziții ale structurilor asociative, Părți ale Acordului-Cadru.

Anul 2020 a fost plin de așteptări și provocări pentru segmentul socio-profesional pe care îl reprezentăm, întrucât unele proiecte de acte normative aflate în procesul legislativ puteau aduce atingeri unor drepturi și interese comune, agravate și mai mult de situația pandemică și perspectivele economice incerte.

Acestea au fost unele din motivele care au făcut posibilă și necesară întărirea rândurilor membrilor și găsirea mijloacelor prin care structurile noastre asociative să-și sporească coeziunea și unitatea de acțiune în pofida restricțiilor sanitare severe.

Astăzi, la mai bine de trei ani  de la convenirea Acordului-Cadru, putem spune că  inițiativa  de instituționalizare a relațiilor de cooperare dintre structurile noastre și mecanismele  aferente au dus la desfășurarea unor activități susținute în scopul determinării decidenților politici să efectueze modificări în proiectele de acte normative care mențin încă discriminări în sistemul de pensii militare de stat, sprijinirii eforturilor personalului din rețeaua medicală proprie, contracarării efectelor de răspândire a SAR-COV2, continuării acțiunilor pentru dezvoltarea interesului față de serviciul militar, promovării mai bune în societatea românească a rolului Rezervei militare ca pilon central al apărării țării în toate momentele esențiale ale istoriei moderne și contemporane ale României.

Acestea demonstrează că există o bază solidă de aprofundare și dezvoltare a colaborării viitoare între asociațiile cadrelor militare în rezervă, în retragere și ale veteranilor din Sistem, benefică atât pentru societatea noastră, cât și pentru rezerviștii  care și-au pus viața în slujba apărării și dezvoltării României.

Să facem în așa fel încât decidenții politici să înțeleagă mai bine că între componenta activă și Rezerva sa trebuie să fie o sinergie funcțională care să reprezinte, conform învățămintelor istoriei militare naționale, tăria capacității de securitate și apărare a țării în noul context geopolitic și geostrategic.

Stimați camarazi rezerviști militari,

Să consolidăm colaborarea, să creștem coeziunea dintre asociațiile noastre și membrii lor pentru sporirea eficienței acțiunii comune destinate promovării și apărării intereselor rezerviștilor.

Fie ca Sfânta zi a Nașterii Domnului să ne aducă lumină în suflet și simțiri nouă, tuturor și celor dragi!

Fie ca Anul Nou 2021 să aducă tuturor rezerviștilor militari și familiilor acestora împlinirea dezideratelor și speranțelor, fericire și multă sănătate!

Consfătuirea de lucru a președinților structurilor asociative reprezentative din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională (Părți la Acordul-Cadru) îi încredințează pe toți rezerviștii și veteranii din Sistem că vom utiliza toate oportunitățile conferite de cadrul legal şi vom mobiliza eforturile noastre astfel încât  anul  2021, chiar în condițiile previzibile, nu prea favorabile, să aducă împlinirea intereselor și doleanțelor tuturor acestora, indiferent de proveniența noastră instituțională.

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU !

LA MULȚI ANI ! DRAGI CAMARAZI REZERVIȘTI

PATRIE, ONOARE, DEMNITATE

București 15 decembrie 2020

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.