PREZENTAREA ASOCIAȚIEI

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne a fost înființată la 5 iunie 1991 prin Decizia nr. 910 a Tribunalului Municipiului București și a fost recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 869 din 01.08.2007 și ca organizație de binefacere prin H.G. nr. 956 din 22 august 2007.

Asociația cuprinde peste 25.000 membri, care își desfășoară activitatea în 41 filiale și 144 sucursale, din care 18.073 sunt foști polițiști, 1195 jandarmi, 1.272 polițiști de frontieră, 1071 din unități pentru situații de urgență, iar restul din alte unități și formațiuni. Pe grade, Asociația se compune din 244 generali, 9.475 ofițeri superiori, 1.422 ofițeri inferiori, 13.383 subofițeri și 817 maiștri militari.

Conform art. 1 alin. 2 din Statut: „ASOCIAȚIA este persoană juridică apolitică, cu scop nepatrimonial, constituită prin libera voință a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, cetățeni români, proveniți din organele, unitățile și formațiunile Ministerului Afacerilor Interne, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă, religie ori de situație materială, în vederea desfășurării în comun a unor activități cu caracter educativ, cultural, de recreare și odihnă, de sprijinire a unităților Ministerului Afacerilor Interne în activitatea desfășurată de acestea, precum și de promovare a drepturilor și intereselor justificate ale membrilor săi”.

Asociația este condusă de un Consiliu Executiv, format din 13 membri, aleși de Conferința Națională, care se reunește o dată la 4 ani, ultima desfășurându-se în data de 27 octombrie 2011. Între conferințele naționale, deciziile referitoare la activitatea Asociației se iau de către Colegiul Central, format din 75 membri, organism care se reunește anual;

În conformitate cu prevederile art. 3 din Statut: „Ministrul afacerilor interne este, de drept, președintele de onoare al Asociației”.


CONDUCEREA ASOCIAȚIEI

Potrivit art. 16 din Statut, conducerea operativă a Asociației este asigurată de Consiliul Executiv, format din președinte, prim-vicepreședinte, 3 vicepreședinți, un secretar executiv și 7 membri. Președintele ASOCIAȚIEI este și președintele Consiliului, calitate în care reprezintă ASOCIAȚIA în relațiile cu organele și instituțiile de stat, cu alte persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, sens în care angajează răspunderea patrimonială și morală a acesteia. De asemenea, menține legătura permanentă și nemijlocită cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne în problemele ce privesc activitatea ASOCIAȚIEI.


MEMBRII ASOCIAȚIEI

Membrii Consiliului Executiv, Colegiului Central și ai Comisiilor Statutare, ca urmare a completării locurilor vacante, cu prilejul ședinței Colegiului Central din 16 octombrie 2014:

I. Membrii Consiliului Executiv

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 gl. (r.) dr. Ioan HURDUBAIE
Curriculum Vitae
Președinte
2 gl. bg. (r.) Ioan CRĂCIUN Prim-vicepreședinte
3 gl. mr. (r.) med. dr. Mihai Marius DAN Vicepreședinte
4 col. (r.) Ioan IANCU Vicepreședinte
și președinte al
Filialei București
5 col. (r.) Gheorghe BONTA Șef Departament
6 gl. bg. (r.) Dumitru DERSCANU Șef Departament
7 gl. bg. (r.) Tudorel ENE Șef Departament
8 col. (r.) Virgil Gheorghe HAȚEGAN Șef Departament
9 lt. col. (r.) dr. Aurel OPREA Șef Departament
10 gl. bg. (r.) Alexandru SOFICARU Șef Departament

Consiliul executiv și președinții Comisiilor Statutare,
organe alese la cea de-a VII-a Conferință Națională,
Brașov – 29 mai 2016

Rândul de sus, de la stânga la dreapta:

general de brigadă (r.) Tudorel ENE – șef de Departament,
general-maior (r.) med. dr. Mihai Marius DAN – vicepreședinte,
colonel (r.) Ion IANCU – vicepreședinte,
colonel (r.) Gheorghe BONTA – șef de Departament,
colonel (r.) ing. Mircea Ion BACALU – președinte Comisia de Analiză a Respectării Statutului,
general de brigadă (r.) Ioan CRĂCIUN – vicepreședinte.

Rândul de jos, de la stânga la dreapta:

general de brigadă (r.) Alexandru SOFICARU – șef de Departament,
general de brigadă (r.) Dumitru DERSCANU – șef de Departament,
colonel (r.) Dragoș CHIRICĂ – președinte Comisia de Cenzori,
general (r.) dr. Ioan HURDUBAIE – președinte,
general de brigadă (r.) Jorj BULAI – prim vice-președinte (decedat la 12 iulie 2016),
colonel (r.) Virgil Gheorghe HAȚEGAN – șef de Departament.

Din fotografie lipsește

maior (r.) dr. ing. Aurel OPREA – șef de Departament.

II. Membrii Colegiului Central din filiala București

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 gl. mr. (r.) Petru ALBU Membru
2 col. (r.) Mircea DAN Membru
3 plt. adj. șef (r.) Ion DODAN Membru
4 col. (r.) Traian DRAGNEA Membru
5 gl. bg. (r.) Ovidiu Ștefan FIRESCU Membru
6 col. (r.) Ștefan IORDACHE Membru
7 col. (r.) Lidia MIRICIOIU Membru
8 gl. mr. (r.) Ioan NEGUȚ Membru
9 gl. lt. (r.) Liviu Viorel NEMEȘ Membru
10 col. (r.) Ion PETRE Membru
11 gl. bg. (r.) Ion POPESCU Membru
12 gl. bg. (r.) Viorel RAȚĂ Membru
13 col. (r.) Alexandru RUȘI Membru
14 gl. lt. (r.) Grigore STAMATE Membru
15 gl. mr. (r.) Matei STĂNCIUC Membru
16 col. (r.) Constantin ȘTEFAN Membru
17 col. (r.) Ovidiu TUDOR Membru
18 col. (r.) Valentin UBAN Membru
19 col. (r.) Dumitru VASILĂȚEANU Membru
20 col. (r.) Lucian VÂLCAN Membru
21 col. (r.) Doina ZIGULESCU Membru

III. Președinții filialelor județene – membri de drept ai Colegiului Central

 

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Filiala
1 col. (r.) Traian ȘERBAN Alba
2 col. (r.) Gheorghe Neculae NOGHIU Arad
3 col. (r.) Mihai CRUCEANĂ Argeș
4 col. (r.) Mircea IRIMIA Bacău
5 col. (r.) Alexandru CIUTA Bihor
6 col. (r.) Zachei CIOAREC Bistrița-Năsăud
7 gl. bg. (r.) Constantin GRĂDINARU Botoșani
8 col. (r.) Traian DÂRLĂU Brașov
9 col. (r.) Marian CARAGAȚĂ Brăila
10 col. (r.) Iordachi STOIAN Buzău
11 col. (r.) Eronim COJOCARU Caraș-Severin
12 col. (r.) Dumitru PANDREA Călărași
13 gl. bg. (r.) dr. ing. Aurel LITAN Cluj
14 col. (r.) dr. Marin BUZESCU Constanța
15 col. (r.) ing. Niculae Gheorghe IVAN Covasna
16 col. (r.) Gheorghe DEACONESCU Dâmbovița
17 col. (r.) Nicușor BADEA Dolj
18 col. (r.) Vasile ALUPOAE Galați
19 col. (r.) Nicolae STAN Giurgiu
20 gl. bg. (r.) Constantin CODIȚĂ Gorj
21 col. (r.) dr. Traian CHINDEA Harghita
22 col. (r.) Alexandru Toma NEGOIȚĂ Hunedoara
23 col. (r.) Călin MĂNDICĂ Ialomița
24 col. (r.) Ioan BARBU-CIOCHINĂ Iași
25 col. (r.) Ioan CETERCHI Maramureș
26 col. (r.) Stelică ZANFIROIU Mehedinți
27 col. (r.) Vasile TOHĂNEAN Mureș
28 col. (r.) Vasile CHECHERIȚĂ Neamț
29 col. (r.) Marin NEAGOE Olt
30 col. (r.) Ion ZECHERU Prahova
31 col. (r.) Ioan PĂDUREANU Sălaj
32 col. (r.) Iosif PORDEA Satu Mare
33 col. (r.) Achim COMȘA Sibiu
34 col. (r.) Constantin SAVU Suceava
35 col. (r.) Liviu Sorinel SANDU Teleorman
36 col. (r.) Dragoș Valentin DUMITRAȘCU Timiș
37 col. (r.) Gheorghe CHIRIAC Tulcea
38 col. (r.) Aurel ȘALARU Vaslui
39 col. (r.) Mihai CĂLUGĂRIȚOIU Vâlcea
40 col. (r.) Costel BĂLUȚĂ Vrancea
41 gl. bg. (r.) Ion IANCU București

IV. Membrii comisiei de cenzori

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 col. (r.) Dragoș CHIRICĂ Președinte
2 col. (r.) Florin MAURICIU Membru
3 mr. (r.) Florin STANCIU Membru

V. Membrii comisiei de analiză a respectării Statutului

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 col. (r.) ing. Mircea Ion BACALU Președinte
2 gl. bg. (r.) Constantin TOPOLOIU Membru
3 col. (r.) Stelian ALMĂȘAN Membru

FILIALELE ASOCIAȚIEI

Potrivit art. 5 din Statut, la nivel teritorial, Asociația are filiale, cu personalitate juridică, conduse de un Comitet Executiv și sucursale, conduse de un Birou Executiv.

Filialele Asociației sunt în număr de 41, iar sucursalele în număr de 147.

Nr. crt. Filiala județeană E-mail
1 București
2 Alba
3 Arad
4 Argeș
5 Bacău
6 Bihor
7 Bistrița-Năsăud
8 Botoșani
9 Brașov
10 Brăila
11 Buzău
12 Călărași
13 Caraș-Severin
14 Cluj
15 Constanța
16 Covasna
17 Dâmbovița
18 Dolj
19 Galați
20 Giurgiu
21 Gorj
22 Harghita
23 Hunedoara
24 Ialomița
25 Iași
26 Maramureș
27 Mehedinți
28 Mureș
29 Neamț
30 Olt
31 Prahova
32 Sălaj
33 Satu Mare
34 Sibiu
35 Suceava
36 Tulcea
37 Timiș
38 Teleorman
39 Vaslui
40 Vâlcea
41 Vrancea

PREȘEDINȚII ASOCIAȚIEI

1. general-locotenent (r.) Constantin-Costel GUȚU, 18.12.1991–27.10.2003
2. general-locotenent (r.) Vasile ADOMNICHI, 27.10.2003–07.11.2013
3. general **** (r.) dr. Ioan HURDUBAIE, 07.11.2013–prezent


RELAȚIILE ASOCIAȚIEI

Asociația a încheiat protocoale de cooperare cu
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR),
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR),
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române (IGPFR),
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU),
Corpul Național al Polițiștilor (CNP),
Agenția Națională Antidrog (ANA),
Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română şi
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria“
prin care sunt stabilite activitățile comune concrete la care membrii Asociației își pot aduce contribuția.

Pentru atingerea scopului și obiectivelor sale, Asociația cooperează, pe baza unui plan comun, cu asociațiile similare din
Ministerul Apărării Naționale (MApN),
Serviciul Român de Informații (SRI),
Serviciul de Informații Externe (SIE),
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS),
Serviciul de Pază și Protocol (SPP) și
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).