CONTINUĂ DESFĂȘURAREA CONFERINȚELOR DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI LA FILIALE

CONTINUĂ DESFĂȘURAREA CONFERINȚELOR DE DARE DE SEAMĂ ȘI ALEGERI LA FILIALE În perioada 28 aprilie – 12 mai 2023 au avut loc (în ordinea desfășurării lor) alte conferințe de dare de seamă și alegeri la filialele județene Dâmbovița, Suceava, Giurgiu, Vrancea și Argeș. Conferințele au analizat activitatea desfășurată de Comitetele și Birourile executive în cei […]

SĂRBĂTORIREA ZILEI INDEPENDENȚEI NAȚIONALE

În ziua de 10 mai 2023, în întreaga țară au avut loc manifestări consacrate Zilei Independenței Naționale și Zilei Europei, la care au luat parte și membrii filialelor ANCMRR din MAI din județe, alături de membrii asociatiilor surori din MApN și SRI, ai Asociației Naționale Cultul Eroilor”Regina Maria”, ai celorlalte asociații civile de pensionari din […]