PREZENTAREA ASOCIAȚIEI

Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne a fost înființată la 5 iunie 1991 prin Decizia nr. 910 a Tribunalului Municipiului București și a fost recunoscută de utilitate publică prin H.G. nr. 869 din 01.08.2007 și ca organizație de binefacere prin H.G. nr. 956 din 22 august 2007.

Asociația cuprinde peste 25.000 membri, care își desfășoară activitatea în 41 filiale și 144 sucursale, din care 18.073 sunt foști polițiști, 1195 jandarmi, 1.272 polițiști de frontieră, 1071 din unități pentru situații de urgență, iar restul din alte unități și formațiuni. Pe grade, Asociația se compune din 244 generali, 9.475 ofițeri superiori, 1.422 ofițeri inferiori, 13.383 subofițeri și 817 maiștri militari.

Conform art. 1 alin. 2 din Statut: „ASOCIAȚIA este persoană juridică apolitică, cu scop nepatrimonial, constituită prin libera voință a ofițerilor, maiștrilor militari și subofițerilor, cetățeni români, proveniți din organele, unitățile și formațiunile Ministerului Afacerilor Interne, fără deosebire de sex, naționalitate, rasă, religie ori de situație materială, în vederea desfășurării în comun a unor activități cu caracter educativ, cultural, de recreare și odihnă, de sprijinire a unităților Ministerului Afacerilor Interne în activitatea desfășurată de acestea, precum și de promovare a drepturilor și intereselor justificate ale membrilor săi”.

Asociația este condusă de un Consiliu Executiv, format din 13 membri, aleși de Conferința Națională, care se reunește o dată la 4 ani, ultima desfășurându-se în data de 27 octombrie 2011. Între conferințele naționale, deciziile referitoare la activitatea Asociației se iau de către Colegiul Central, format din 75 membri, organism care se reunește anual;

În conformitate cu prevederile art. 3 din Statut: „Ministrul afacerilor interne este, de drept, președintele de onoare al Asociației”.


CONDUCEREA ASOCIAȚIEI

Potrivit art. 16 din Statut, conducerea operativă a Asociației este asigurată de Consiliul Executiv, format din președinte, prim-vicepreședinte, 3 vicepreședinți, un secretar executiv și 7 membri. Președintele ASOCIAȚIEI este și președintele Consiliului, calitate în care reprezintă ASOCIAȚIA în relațiile cu organele și instituțiile de stat, cu alte persoane juridice sau fizice din țară și străinătate, sens în care angajează răspunderea patrimonială și morală a acesteia. De asemenea, menține legătura permanentă și nemijlocită cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne în problemele ce privesc activitatea ASOCIAȚIEI.


MEMBRII ASOCIAȚIEI

Membrii Consiliului Director, ai Colegiului Central și ai Comisiilor Statutare, ca urmare a Conferinței Naționale a Asociației din data de 23 mai 2024 de la Brașov:

I. Membrii Consiliului Director

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
gl. (r.) dr. Ioan HURDUBAIE
Curriculum Vitae
Președinte onorific
1 gl. bg. (r.) gl. bg. (r.) Tudor-Dorel SANDU Președinte
2 gl. mr. (r.) med. dr. Mihai Marius DAN Prim-vicepreședinte
3 gl. bg. (r.) Tudorel ENE Vicepreședinte
4 col. (r.) dr. Constantin FLOREA  Secretar general
5 gl. bg. (r) Ioan CRĂCIUN Șef Departament
6

7

col. (r) Vasile BĂRBULESCU

gl. bg. (r) dr. Mihai BĂDESCU

Șef Departament

Șef Departament

8 col. (r.) Valentin UBAN  Șef Departament
9 col. (r.) dr. ing.Aurel OPREA Șef Departament
10 col. (r.) Ion DODAN
Membru

11.     col. (r)  Liviu-Sorinel SANDU                           Membru

 

Consiliul Director 
  alese la cea de-a IX-a Conferință Națională,
Brașov – 23 mai 2024

  colonel (r.) Valentin UBAN – șef de Departament,
  colonel (r.)  Liviu-Sorinel SANDU – membru
  colonel (r.) Ion DODAN – membru
  general de brigadă (r.) Ioan CRĂCIUN – șef de Departament,
 general-maior (r.) medic dr. Marius-Mihai DAN – prim-vicepreședinte,
 general de brigadă (r.) Tudorel ENE – vicepreședinte.
 general de brigadă (r.) Tudor-Dorel SANDU – președinte,
 general (r.) dr. Ioan HURDUBAIE – președinte de onoare
 general de brigadă (r) dr. Mihai BĂDESCU – șef de Departament
 colonel (r) dr. ing. Aurel OPREA – șef Departament
 colonel (r) dr. Constantin FLOREA – secretar general

lt. colonel (r.) Tudor MĂMĂLIGAN – membru C.A.R.S.

p.a.ș. (r) Marian ALEXE – membru Colegiul Central

în spate – colonel (r) Ion ZECHERU – președinte filiala PRAHOVA

Cu ocazia Conferinței Naționale din anul 2024, desfășurată la Brașov, în data de 23 mai 2024, au fost aduse modificări Statutului Asociației și au fost alese noile organe de conducere ale Asociației (noul Consiliu Director, cele două comisii statutare și membrii Colegiului Central.

II. Membrii Colegiului Central din filiala București

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 Membru
2 Membru
3 colonel  (r.) Ion DODAN Membru
4 Membru
5 colonel (r) Lazăr CHIRIAC Membru
6 col. (r.) Ștefan IORDACHE Membru
7 plut. adj. sef (r.) Alexe MARIAN Membru
8 Membru
9 Membru
10   Membru
11   Membru
12   Membru
13   Membru
14 gl. lt. (r.) Grigore STAMATE Membru
15   Membru
16   Membru
17 Membru
18 col. (r.) Valentin UBAN Membru
19 Membru
20 Membru
21 Membru

III. Președinții filialelor județene – membri de drept ai Colegiului Central

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Filiala
1 maior (r.) Nicolae-Daniel NARIȚA
Alba
2 col. (r.) Gheorghe Neculae NOGHIU Arad
3 col. (r.) Mihai CRUCEANĂ Argeș
4 col. (r.) Daniel BĂLAN Bacău
5 col. (r.) Cătălin-Adrian BUCUR Bihor
6 col. (r.) Zachei CIOAREC Bistrița-Năsăud
7 col. (r.) Costică HOLCA Botoșani
8 col. (r.) Ioan-Dorel DAVID
Brașov
9 col. (r.) Marian CARAGAȚĂ Brăila
10 col. (r.) Constantin CUCU Buzău
11 col. (r.) Eronim COJOCARU Caraș-Severin
12 col. (r.) Dumitru PANDREA Călărași
13 gl. bg. (r.) dr. ing. Aurel LITAN Cluj
14 col. (r.) dr. Mihail DAVID
Constanța
15 col. (r.) ing. Niculae Gheorghe IVAN Covasna
16 col. (r.) Gheorghe DEACONESCU Dâmbovița
17 col. (r.) Nicușor BADEA Dolj
18 col. (r.) Cristian JIPA Galați
19 col. (r.) Nicolae STAN Giurgiu
20 gl. bg. (r.) Constantin CODIȚĂ Gorj
21 col. (r.) dr. Traian CHINDEA Harghita
22 col. (r.) Alexandru Toma NEGOIȚĂ Hunedoara
23 col. (r.) Călin MĂNDICĂ Ialomița
24 col. (r.) Ioan BARBU-CIOCHINĂ Iași
25 col. (r.) Ioan CETERCHI Maramureș
26 col. (r.) Stelică ZANFIROIU Mehedinți
27 col. (r.) Vasile TOHĂNEAN Mureș
28 col. (r.) Vasile CHECHERIȚĂ Neamț
29 col. (r.) Marin NEAGOE Olt
30 col. (r.) Ion ZECHERU Prahova
31 col. (r.) Ioan PĂDUREAN Sălaj
32 col. (r.) Iosif PORDEA Satu Mare
33 col. (r.) Achim COMȘA Sibiu
34 gl. maior (r.) Vasile MOȚOC Suceava
35 col. (r.) Liviu Sorinel SANDU Teleorman
36 col. (r.) Dragoș Valentin DUMITRAȘCU Timiș
37 col. (r.) Neculai CILIGHIDREANU Tulcea
38 col. (r.) Aurel ȘALARU Vaslui
39 col. (r.) Vasile BĂLAȘA Vâlcea
40 col. (r.) Costel BĂLUȚĂ Vrancea
41 gl. bg. (r.) Tudor-Dorel SANDU București

IV. Membrii comisiei de cenzori

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 col. (r.) Dragoș CHIRICĂ Președinte
2 col. (r.) Stelian ISAC Membru
3 col. (r.) Ionel DIȚĂ Membru

V. Membrii comisiei de analiză a respectării Statutului

Nr. crt. Gradul, numele și prenumele Funcția
1 general (r.) dr. Ioan HURDUBAIE Președinte
2 gl. lt. (r.) Liviu-Viorel NEMEȘ Membru
3 lt.col. (r.) Tudor MĂMĂLIGAN Membru

FILIALELE ASOCIAȚIEI

Potrivit art. 5 din Statut, la nivel teritorial, Asociația are filiale, cu personalitate juridică, conduse de un Comitet Executiv și sucursale, conduse de un Birou Executiv.

Filialele Asociației sunt în număr de 41, iar sucursalele în număr de 147.

Nr. crt. Filiala județeană E-mail
1 București
2 Alba
3 Arad
4 Argeș
5 Bacău
6 Bihor
7 Bistrița-Năsăud
8 Botoșani
9 Brașov
10 Brăila
11 Buzău
12 Călărași
13 Caraș-Severin
14 Cluj
15 Constanța
16 Covasna
17 Dâmbovița
18 Dolj
19 Galați
20 Giurgiu
21 Gorj
22 Harghita
23 Hunedoara
24 Ialomița
25 Iași
26 Maramureș
27 Mehedinți
28 Mureș
29 Neamț
30 Olt
31 Prahova
32 Sălaj
33 Satu Mare
34 Sibiu
35 Suceava
36 Tulcea
37 Timiș
38 Teleorman
39 Vaslui
40 Vâlcea
41 Vrancea

PREȘEDINȚII ASOCIAȚIEI

1. general-locotenent (r.) Constantin-Costel GUȚU, 18.12.1991–27.10.2003
2. general-locotenent (r.) Vasile ADOMNICHI, 27.10.2003–07.11.2013
3. general **** (r.) dr. Ioan HURDUBAIE, 07.11.2013–2924

4. general de brigadă (r) dr. Tudor-Dorel SANDU, 23.05.2024


RELAȚIILE ASOCIAȚIEI

Asociația a încheiat protocoale de cooperare cu
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR),
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (IGJR),
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră Române (IGPFR),
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU),
Corpul Național al Polițiștilor (CNP),
Agenția Națională Antidrog (ANA),
Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Secţia Română și

Societatea Română de Cruce Roșie

prin care sunt stabilite activitățile comune concrete la care membrii Asociației își pot aduce contribuția.

Pentru atingerea scopului și obiectivelor sale, Asociația cooperează, pe baza unui plan comun, cu asociațiile similare din
Ministerul Apărării Naționale (MApN),
Serviciul Român de Informații (SRI),
Serviciul de Informații Externe (SIE),
Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS),
Serviciul de Pază și Protocol (SPP) și
Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).