INFORMAȚII UTILE

Asociația Națională a Cadrelor în Rezervă și în Retragere din Ministerul Apărării Naționale (ANCMRR MApN)
Adresă: Palatul Cercului Militar Național, str. Constantin Mille nr. 1, sector 1, București
Telefon: 021 313 31 01
Telefon / Fax: 021 313 05 50
STAR: 100 44 38
E-mail: ancmrrcentral@yahoo.com
Website: ancmrr.ro

Ministerul Afacerilor Interne (MAI)
Adresă: Piața Revoluției nr. 1A, sector 1, București
Telefon: 021 303 70 80
Fax: 021 264 86 77
E-mail: petitii@mai.gov.ro
Website: www.mai.gov.ro

Poliția Română
Adresă: str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, București
Telefon: 021 208 25 25
Fax: 021 316 66 55
Website: www.politiaromana.ro

Jandarmeria Română
Adresă: str. Jandarmeriei nr. 9-11, sector 1, București
Telefon: 021 409 65 34 / 021 409 60 26 / 021 409 60 28
Fax: 021 319 80 41
E-mail: jandarmerie@mai.gov.ro
Website: www.jandarmeriaromana.ro

Poliția de Frontieră Română
Adresă: bvd. Geniului nr. 42C, sector 6, București
Telefon: 021 316 25 98 / 021 318 25 98
Fax: 021 312 11 89
E-mail: pfr@igpf.ro
Website: www.politiadefrontiera.ro

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Adresă: str. Dumitrache Banul nr. 46, sector 2, București
Telefon: 021 208 61 50
Fax: 021 242 09 90
E-mail: igsu@mai.gov.ro
Website: www.igsu.ro

Corpul Național al Polițiștilor
Adresă: str. Mihai Vodă nr. 6, sector 5, București
Telefon: 021 303 70 80 / 021 208 25 25
Fax: 021 314 54 13
E-mail: cnp@cnpromania.ro
Website: www.cnpromania.ro

Casa de Pensii Sectorială a MAI
Adresă: str. George Georgescu nr. 3, sector 4, București
Telefon: 021 303 70 80 / int. 12670
Fax: 021 264 88 11
Program: L–V / 10:00–13:00
     Pentru situații de deces documentele se primesc zilnic, în intervalul de timp 10:00-11.30, iar plata se va efectua în ziua următoare a depunerii documentelor, ora 12:00-13.00

Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“
Adresă: str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, sector 2, București
Telefon: 021 252 33 34, 021 252 31 10
Fax: 021 252 28 29
Acces pietonal și auto pe str. Vasile Vasilievici Stroescu nr. 29-31, din Piața Foișorul de Foc
Mijloace de transport RATB:
– autobuzele 133, 135 (stația Foișorul de Foc)
– tramvaiul 14 (stația Horei)
– troleibuzele 69, 79, 85, 86 (stația Foișorul de Foc)

Secția Spitalului de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota“
Adresă: str. Panduri nr. 68, orș. Bușteni, jud. Prahova
Telefon: 0244 321 538
Programări: Dr. N. Liculescu – telefon 0743 090 882

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu „Dr. Nicolae Kretzulescu“
Adresă: str. Mihai Vodă nr. 17, sector 5, București
Telefon: 021 315 93 24
Fax: 021 314 02 17
Informații și programări: 021 313 11 89

Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală „Dimitrie Cantemir“ (MApN)
Adresă: str. Florilor nr. 63, com. Bălțătești, jud. Neamț
Telefon: 0233 244 017
Telefon / Fax: 0233 244 018

SC Olănești Riviera SA
Adresă: str. Băilor nr. 10, orș. Olănești, jud. Vâlcea
Telefon: 0250 775 047 / 0250 775 490
Fax: 0250 775 405

Comenduirea Garnizoanei București a MAI (pentru solicitarea organizării de ceremonii militare)
Adresă: șos. Olteniței nr. 158–160, sector 4, București (în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică, corpul K)
Telefon / Fax: 021 313 40 15
Telefon: 021 315 40 96
Mijloace de transport RATB:
– autobuzul 232 (stația Huși)
– tramvaiul 11
Mijloace de transport Metrorex:
– magistrala M2 (stația Piața Sudului)

Casa de Pensii a Municipiului București
Adresă: Calea Vitan nr. 6, sector 3, București
Telefon: 021 326 05 40 / 021 326 05 56
     Solicitările pentru biletele de tratament se depun la ghișeele instituției situate la etajul 1.

Formular tip pentru înscriere în Asociație

R O M A N I A

ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ

A CADRELOR MILITARE

ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE

DIN MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Filiala ___________________

Număr de ordine _______________

Arma_________________________

A D E Z I U N E

Subsemnatul/a_________________________________________________________________ fiul/fiica lui____________________________și al lui ____________________ născut/ă la data de ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_____________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­în ­­­__________________________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ județul______________domiciliat/ă în______________________str.________________________________nr._______bloc________ scara_______ etaj_____ apt.______ sector______ telefon__________________C.I. seria____ nr.___________CNP____________________________________ arma_____________________ trecut/ă în rezervă la data de ___________________din unitatea _______________________ avansa/ă la gradul actual în data de ___________________________________dosar de pensie nr. ____________________________________

Prin prezenta solicit să fiu înscris ca membru al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, mă oblig să respect prevederile Statutului acesteia și sunt de acord să mi se rețină cotizația de membru direct la sursa de plată, respectiv Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., cu menţionarea operaţiunii pe talonul de pensie.

Semnătura____________________________

Data_____________________

Notă

Datele personale care sunt incluse în prezentul document sunt destinate utilizării exclusive în scopul realizării obiectivelor prevăzute în Statutul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne şi nu vor fi comunicate unor terţi fără consimţământul expres al persoanei vizate.