Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne (în continuare A.N.C.M.R.R. din M.A.I.), cu sediul în Bucureşti, str. Elie Radu nr. 2, sector 5, reprezentată de domnul general-locotenent {r.) dr. Ioan HURDUBAIE, în calitate de preşedinte, şi Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” (în continuare A.N.C.E.„R.M.”), cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ion Mihalache nr. 124 – 126, sector 1, reprezentată de domnul general-maior {r.) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, în calitate de preşedinte, au convenit semnarea şi parafarea prezentului PROTOCOL DE COLABORARE în termenii stabiliţi de comun acord.

SCOPURI GENERALE

Art. 1. Părţile semnatare, convinse de necesitatea de a promova cooperarea, în condiţiile păstrării autonomiei şi a pe rsonalităţii juridice, legitimitatea, unicitatea şi notorietatea, vor acţiona pentru conlucrarea viabilă în vederea menţinerii şi consolidării dragostei şi ataşamentului faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului şi ale componentelor forţelor sale armate, respectului faţă de simbolurile naţionale, sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor noştri care s-au jerfit pentru apărarea gliei străbune, independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale.

Art. 2. Conlucrarea activă, fructuoasă, pentru participarea şi implicarea membrilor celor două Asociaţii, la nivel central şi teritorial, în acţiuni de comemorare şi cinstire a eroilor şi martirilor neamului românesc din toate timpurile şi a momentelor istorice din viaţa patriei noastre multimilenare prin organizarea şi participarea la manifestări omagiale, cultural- stiinţifice, simpozioane şi adunări festive.

Art. 3. Realizarea, de comun acord, a cadrului general pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în prezentul protocol de colaborare şi a modalităţilor de înfăptuire concretă a acestuia.

DIRECTII DE ACTIUNE

Art. 4. Desfăşurarea de acţiuni în mass – media, pentru spnJmirea Proiectului „Monumentul Unităţii Naţionale11 care să fie inaugurat la 1 decembrie 2018, cu prilejul sărbătoririi centenarului Marii Uniri din anul 1918.

Art. 5. Preocuparea pentru îngrijirea operelor comemorative de război în scopul păstrării neschimbate a acestora şi pregătirea lor pentru ceremonialurile militare şi religioase prilejuite de aniversări sau comemorări adecvate.

Art. 6. Colaborarea reprezentanţilor A.N.C.E. 11 R.M.11 şi A.N.C.M.R.R. din M.A.I. cu presa scrisă, şi posturile de radio şi televiziune, pentru a prezenta rolul şi menirea acestor Asociaţii în societatea românească în ansamblu şi în special în rândul tineretului, cu accent pe apărarea onoarei şi demnităţii cadrelor militare din toate structurile forţelor armate ale statului român, care au îndeplinit misiuni ordonate în folosul ţării noastre, cu responsabilitate civică şi morală.

Art. 7. Iniţierea de acţiuni pentru identificarea monumentelor, troiţelor şi locurilor unde sunt înhumaţi eroi şi martiri care aparţin structurilor militare reprezentate de Asociaţiile semnatare ale prezentului protocol şi punerea la dispoziţie, în mod reciproc, în limita posibilităţilor, de informaţii şi fotografii privind eroii militari căzuţi la datorie în timpul îndeplinirii unor misiuni ordonate.

Art. 8. Invitarea reciprocă la activităţile organizate cu prilejul aniversării unor evenimente importante din istoria României : Ziua Naţională a României, Ziua Eroilor, etc.

Art. 9. Luarea de poziţii ferme, de către membrii Asociaţiilor noastre, împotriva abuzurilor şi a actelor de profanare a simbolurilor naţionale, a operelor comemorative de război, a denaturării istoriei noastre sau de blamare a unor personalităţi importante care în mod real au fost implicate în apărarea independenţei şi suveranităţii de stat a României.

Art. 10. Manifestarea, în toate împrejurările, a echidistanţei şi voinţei de a nu se implica politic şi a nu desfăşura activităţi în favoarea vreunui partid sau formaţiuni politice.

DISPOZITll FINALE

Art. 11. Prezentul Protocol de Colaborare intră în vigoare la data semnării şi parafării de către ambele părţi şi are o durată de cinci ani, putând fi prelungit şi modificat/completat în baza unei notificări adiţionale convenite de semnatari.

Art. 12. Litigiile sau neînţelegerile între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă.

Art. 13. Prezentul Protocol a fost întocmit în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare semnatar, cu dreptul de a-l publica în revistele proprii, pe adresa de Internet şi difuzat filialelor A.N.C.E.„R.M.” , respectiv filialelor A.N.C.M.R.R. din M.A.I.

Art. 14. După semnarea şi parafarea prezentului Protocol de Colaborare, se va constitui un Grup de lucru format din reprezentanţii A.N.C.E.„R.M.” şi A.N.C.M.R.R. din M.A.I. cu următoarele însărcinări:

a). stabilirea programului concret cu activităţile comune în domeniile conexe competenţelor prezentate în statutul fiecărei Asociaţii şi corespunzător extraselor din planurile anuale de activitate;

b). întrunirea periodică a membrilor Grupului de lucru în vederea stabilirii participării în comun la activităţi de sărbătorire a unor date importante din istoria Romaniei: Ziua Naţională, Ziua Eroilor, etc.

c). Toate programele întocmite de Grupul de lucru sunt aprobate de preşedinţii A.N.C.E.„R.M.” şi A.N.C.M.R.R. din M.A.I. şi devin operaţionale începând cu data înregistrării şi parafării de către cele două asociaţii.

Semnat şi parafat astăzi 3 iulie 2014 la Bucureşti.

PREȘEDINTELE A.N.C.M.R.R. din M.A.I.
general-locotenent (r.) dr. Ioan HURDUBAIE

PREȘEDINTELE A.N.C.E. „R.M.“
general-maior (r.) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.