Ședința lunară a Consiliului Executiv a Asociației

În data de 26 martie a.c. a avut loc ședința lunară a Consiliului Executiv al A.N.C.M.R.R. din M.A.I. care a dezbătut și aprobat Raportul privind execuția Planului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 și proiectul Planului de venituri și cheltuieli al Asociației pe anul 2014.  Consiliul Executiv și-a exprimat îngrijorarea față de activitatea necorespunzătoare […]

Normele tehnice, programul de activitate al Consiliului Executiv și tematica ședințelor Consiliului

În data de 5 februarie 2014 a avut loc prima ședință din acest an a Consiliului Executiv al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Ministerul Afacerilor Interne, ocazie cu care au fost discutate și aprobate NORMELE TEHNICE privind modul de constituire şi de ţinere a evidenţiei contabile, materiale şi financiare, […]

Salut de sărbători

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă și a Noului An 2014, Consiliul Executiv al Asociației transmite tuturor membrilor acesteia, cele mai sincere și din inimă urări de sănătate, viaţă lungă, împliniri şi satisfacţii pe plan personal şi familial, odată cu tradiţionalul şi strămoşescul LA MULŢI ANI!

Conferința Națională Extraordinară a Asociației

Deschiderea Conferinței – Prim-vicepreședinte, general de brigadă (r.) Jorj BULAI Prezentarea dării de seamă – General-maior (r.) dr. Ioan HURDUBAIE Prezentarea dării de seamă Domnul chestor Florea OPREA, Secretar de Stat și șeful D.O.S.P. prezintă salutul Ministrului Afacerilor Interne După prezentarea salutului Ministrului

Dare de seamă privind activitatea Asociației pentru perioada octombrie 2012–octombrie 2013

Stimaţi invitaţi, Stimaţi camarazi, La propunerea Consiliului Executiv, Colegiul Central a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei în sesiune extraordinară, în vederea dezbaterii şi adoptării modificărilor şi completărilor ce se propun a fi aduse Statutului Asociaţiei, pentru a răspunde cât mai deplin obiectivelor şi scopurilor organizaţiei noastre, din prezent şi în perspectivă. De asemenea Conferinţei […]

Hotărârea Conferinței Naționale Extraordinare a Asociației

Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I., întrunită în data de 7 noiembrie 2013 în sesiune extraordinară, din iniţiativa Colegiului Central, a analizat cu exigenţă activitatea organelor de conducere centrale şi locale, a dezbătut şi adoptat propunerile de modificare şi completare a Statutului, precum şi unele măsuri organizatorice importante, […]

Conferința Națională Extraordinară

În data de 7 noiembrie 2013, la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările Conferinţei naţionale extraordinare a Asociaţiei. În deschiderea lucrărilor, participanţilor le-a fost transmis, de către domnul chestor Florea Oprea, secretar de stat şi şeful Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, un mesaj din partea ministrului afacerilor interne, domnul Radu […]