DESCĂRCARE DOCUMENT

Membrii  Colegiului  Central  al  A.N.C.M.R.R. din  M.A.I., întruniţi  în  şedinţa  anuală  din  16  octombrie  2014, au  analizat  cu  exigenţă  şi  obiectivitate  activitatea  desfăşurată  la  nivelul  Asociaţiei, a  filialelor  şi  sucursalelor  teritoriale  în  perioada  noiembrie  2013 – octombrie  2014, adoptând  totodată  unele  măsuri  organizatorice, referitoare  la  completarea  locurilor  vacante  din  Colegiul  Central, Consiliul  Executiv  şi  Comisiile  statutare.

S-a  remarcat  şi  în  acest  an  că, atât  conferinţele  filialelor,  cât  şi  adunările  generale  ale  sucursalelor  care  au  precedat  Şedinţa  Colegiului, au  fost  bine  pregătite  şi  s-au  desfăşurat  conform  prevederilor  statutare, constituind  prilejuri de  analiză  a  modului  cum  se  îndeplinesc măsurile  adoptate  la  Conferinţa  Naţională  Extraordinară  din  luna  noiembrie  2013, precum  şi  propriile  hotărâri.

Membrii  Colegiului  au  apreciat, de  asemenea, că  întreaga  activitate  a Asociaţiei  s-a  desfăşurat  în   spiritul  şi  cu  deplina  respectare  a  prevederilor  Statutului  şi  ale  Programului  de  acţiune  adoptat  de  Conferinţa  Naţională  din  anul  2011.

În  consens  cu  documentele  ce  au  stat  la  baza  activităţii  noastre, a  schimbărilor  ce  au  avut  loc  în  legislaţia  referitoare  la  condiţiile  de  viaţă  ale  pensionarilor  militari, participanţii  la  Şedinţa  Colegiului  Central  adoptă  următorul

PROGRAM  DE  MĂSURI

 1. În scopul  cunoaşterii  temeinice  a  documentelor  adoptate  cu  ocazia  Şedinţei  Colegiului  Central, până  la  sfârşitul  trimestrului  IV/2014, preşedinţii  de  filiale  şi  sucursale  vor  lua  măsuri  pentru  aducerea  acestora  la  cunoştinţa  membrilor  şi  vor  dispune  includerea  lor  în  propriile  programe  de  activitate  pentru  anul  2015.
 1. Pentru întărirea  capacităţii  organizatorice  a  Asociaţiei  primirea  de  noi  membri  rămâne, în  continuare, o  sarcină  prioritară. Cu  sprijinul  inspectoratelor  judeţene  se  va  acţiona  pentru  identificarea  cadrelor  în  rezervă  şi  în  retragere  care  nu  sunt  membri  ai  Asociaţiei, îndeosebi  a  celor  din  localităţile  mai  îndepărtate, în  vederea  atragerii  acestora  în  Asociaţie.

În temeiul modificărilor  statutare  se  va  urmări  cooptarea  în  Asociaţie şi  a  membrilor  de  familie  ai  foştilor  rezervişti  care  beneficiază  de  pensie  de  urmaşi.

Pentru  creşterea  veniturilor  rezultate  din  cotizaţii, conducerea  Asociaţiei  Naţionale  va  iniţia  demersurile  ce  se  impun  în  vederea  obţinerii  aprobărilor  necesare  reţinerii  cotizaţiei  membrilor  noştri  prin  Casa  Sectorială  de  Pensii  a  M.A.I.

 1. Pentru rezolvarea  problemelor  cu  care  se  confruntă militarii şi poliţiştii pensionari şi  familiile acestora, privind  asistenţa  medicală şi  asigurarea medicamentelor  necesare, Consiliul  Executiv  va  menţine  în  continuare o  legătură  permanentă  cu  Direcţia  Medicală  din  M.A.I. şi  Casa  de  sănătate  O.P.S.N.A.J., pentru  dezvoltarea  reţelei  de  medici  de  familie şi  de  farmacii  care  să  deservească  toate  cadrele militare  în  rezervă  şi  în retragere, pe  baza  reţetelor  compensate  sau  gratuite.
 1. În perioada  următoare  se  vor  întreprinde  activităţi  mai  eficiente, inclusiv  prin  încheierea  unor  protocoale  sau  contracte-cadru  cu  instituţiile  organizatoare, pentru  ca  un  număr  tot  mai  mare  de  membri ai Asociaţiei, să  beneficieze  de  locuri  şi  bilete  de  tratament  în  staţiunile  balneo-climaterice  la  Bazele  de  odihnă  şi  tratament  ale  instituţiilor  din  Sistemul  de  Apărare, Ordine  Publică  şi  Siguranţă  Naţională, unde  accesul  se  poate  face  în  baza  actelor  medicale  de  trimitere  şi  a  planificării  directe, realizată  individual  de  membrii  Asociaţiei.
 2. Se va continua colaborarea cu Consiliul  Naţional  al  Persoanelor Vârstnice, la  nivel  central  şi  local, în  vederea  repartizării  fondurilor destinate  pensionarilor  militari  cu  pensii  sub  700  lei, pe baza  propunerilor  făcute  de  Birourile  executive  ale  filialelor  teritoriale  şi  a  organizării  de  activităţi  educative  şi  de  recreere, în  colaborare  cu  celelalte  structuri  componente  ale  Consiliului.

Consiliul  Executiv  şi  Birourile  executive  ale  filialelor  vor  acorda  şi  în  viitor  ajutoare  băneşti  nerambursabile  cadrelor  militare  în  rezervă  şi  în  retragere  aflate  în  situaţii  deosebite.

 1. În conformitate  cu  prevederile  O.G. nr.26/2000, cu  modificările  şi completările  ulterioare, Consiliul  Executiv  va  acţiona  pentru  determinarea  filialelor  care  nu  au  încă  personalitate  juridică  să  întreprindă  toate  măsurile  necesare  în  vederea  obţinerii  acesteia  şi organizarea  activităţii  financiar-contabile  în  conformitate  cu  prevederile Normelor  Tehnice  nr.100/2014.
 1. Consiliul Executiv şi  Birourile  executive  ale  filialelor  vor  manifesta  mai  multă  preocupare  pentru  conlucrarea şi  sprijinirea  structurilor  M.A.I., în  baza  Protocoalelor  de  colaborare încheiate  la  nivel  central  şi  local, în vederea participării membrilor  Asociaţiei  la  îndeplinirea unor  sarcini  şi  misiuni  specifice  unităţilor  M.A.I.
 1. Informarea permanentă  şi  sistematică  a  Consiliului  de  conducere  şi  Birourilor  executive  ale  filialelor  a  devenit  o  sarcină  stringentă, în  etapa  actuală, pentru  o  mai  bună  desfăşurare  a  activităţii Asociaţiei.

Se  impune  cunoaşterea  problemelor  noi  care  apar, a  celor  ridicate  de  membrii Asociaţiei, soluţionarea  lor  la  nivelul  organelor  de  conducere şi  aducerea  la  cunoştinţa  celor  interesaţi  semestrial, trimestrial, lunar  şi  uneori  chiar  imediat.

 1. Consiliul Executiv  şi  Birourile  executive  ale  filialelor  şi  sucursalelor  trebuie  vor  acorda  mai  multă  atenţie  organizării  activităţilor  cultural-educative  şi  de  agrement  cu  membrii  Asociaţiei, precum  şi  cu  rezerviştii  care  nu  sunt  încă  membri  ai  acesteia. De  asemenea, vor  acţiona  în  spiritul  recomandărilor  Consiliului  Executiv  adresate  filialelor, privind  aniversarea „Zilei  Rezervistului  Militar”  a „Zilei Asociaţiei” şi  a „Zilei Persoanelor  Vârstnice”, în  vederea  atragerii  de  noi  membri  în  Asociaţie.
 1. Insuşirea şi  aplicarea  noilor  Norme  Tehnice  de  constituire  şi utilizare  a  fondurilor  şi  de  ţinere  a  evidenţei  materiale  şi  financiare trebuie  să  fie  una  din  principalele  sarcini  ale  compartimentelor  financiare  de  la  Birourile  executive  ale  filialelor  şi, îndeosebi, ale  contabililor  şi  casierilor, precum  şi  a  membrilor  Comisiilor  de  cenzori.
 1. Consiliul Executiv  şi  Birourile  executive  ale  filialelor  vor  acţiona  pentru  întărirea  financiară  a  Asociaţiei, punându-se  accent  pe  respectarea  întocmai  a  hotărârii  Colegiului  privind  cuantumul  cotizaţiei anuale  ce  se  impune  a  fi  achitată  de  fiecare  membru  şi cota  ce  urmează  a  fi  virată  către  Asociaţia  Naţională.
 1. Analiza îndeplinirii  sarcinilor  rezultate  din  prezentul  Program  se  va  realiza  trimestrial, la  nivelul  Comitetelor  de  conducere  ale  filialelor  şi  anual  la  Consiliul  Executiv.

Colegiul  Central  împuterniceşte  Consiliul  Executiv  să  îmbunătăţească  prezentul  Program  pe  baza  observaţiilor, propunerilor  şi  a  concluziilor  rezultate  din  dezbaterile  participanţilor la recenta şedinţă.

COLEGIUL CENTRAL AL A.N.C.M.R.R.

2 thoughts on “Program de măsuri privind activitatea Asociației în anul 2015

 1. Buna ziua ,

  Va rog sa-mi comunicati care este organul ierarhic superior al CAR-urilor judetene, ale cadrelor in rezerva si in retragere, din M APN SI MAI ? Multumesc !

  • Bună seara!

   Asociația noastră nu are CAR. Acestea sunt organizații independente, organizate conform unei legi speciale (Legea caselor de ajutor reciproc, respectiv Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunii acestora, republicată în 2009), iar filialele noastre nu au nimic de a face cu aceste CAR-uri.
   Dacă sunt probleme, acestea sunt rezolvate de comisia de cenzori a fiecărui CAR sau de adunarea generală a membrilor casei. Deci nu există un organ superior CAR-urilor județene. Dacă sunt probleme legate de legalitatea desfășurării unor operațiuni, pot fi sesizate organele de poliție sau ale parchetului.

   Pentru orice alte neclarități vă stăm la dispoziție!

   Cu stimă,
   ANCMRR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.