Astăzi, 19 martie 2019, la sediul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere și al Asociației Veteranilor de Război din Ministerul Afacerilor Interne, a avut loc o întâlnire a doamnei Carmen-Daniela DAN, ministrul afacerilor interne, cu conducerile celor două Asociații. La întâlnire au luat parte, de asemenea, șeful Direcției Generale Juridice, șefa Direcției Medicale și consilierul ministrului.

Cu acest prilej doamnei ministru i-au fost prezentate, din partea A.N.C.M.R.R. din M.A.I., o serie de probleme de interes pentru membrii Asociației, solicitându-i-se sprijin pentru rezolvarea acestora la nivelul ministerului sau al demersurilor întreprinse la nivel superior, respectiv: includerea în cuprinsul actului normativ privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne a unei referiri la Asociație, ceea ce ar permite emiterea unui nou ordin al ministrului care să înlocuiască vechiul OMAI 615/1996 privind sprijinirea Asociației, devenit caduc ca urmare a apariției ulterioare a unor acte normative de ordin superior;  – modificarea prevederilor OMAI referitoare la înaintarea în grad și avansarea ofițerilor și subofițerilor în rezervă și în retragere, în conformitate cu propunerile Asociației Naționaleanaliza situației existente și dispunerea de măsuri pentru rezolvarea problemelor frecvente cu care se confruntă militarii și polițiștii pensionari, îndeosebi cei cu pensii mici și probleme grave de sănătate, în chestiunea decontării costului medicamentelor gratuite, prevăzute de lege pentru afecțiuni deosebit de grave, urgentarea rezolvării situației de criză existentă în sistemul sanitar al M.A.I. și respectarea prevederilor Legii 80/1995 privind Statutul cadrelor militare și Legii 360/2002, privind Statutul polițistului, conform cărora cadrele militare și polițiștii, în rezervă și în retragere, precum și soțiile/soții acestora, au dreptul, gratuit, la asistență medicală și medicamente; – situația indexării și actualizării pensiilor militare, problemele și inechitățile grave create ca urmare a modificării Legii 223/2015 prin OUG 57/2015, OUG 59/2017 și OUG 114/2018, precum și întârzierea discutării și aprobării primelor două acte normative de către Camera Deputaților, conform propunerilor și sesizărilor transmise de toate Asociațiile din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională și  susținerea, de către conducerea M.A.I., a propunerilor cuprinse în APELUL președinților structurilor Asociative reprezentative din SNAOPSN, din 14.02.2019, pentru remedierea acestei stări de lucruri; obținerea de locuri de tratament şi recuperare, de care au beneficiat pensionarii, militari și polițiști, până la apariția Legii 223/2015 și urgentarea elaborării unei Hotărâri de Guvern care să reglementeze această situație, potrivit prevederilor legii în cauză.

Au mai fost discutate și alte probleme legate de sprijinirea Asociațiilor noastre pentru rezolvarea unor probleme de ordin logistic.

Doamna ministru a decis ca, lunar, conducerile celor două Asociații, să aibă întâlniri cu șefii structurilor de specialitate din minister pentru a analiza progresele înregistrate și a găsi cea mai rapidă cale legală de rezolvare a solicitărilor rezerviștilor și veteranilor.

Totodată, doamna ministru a transmis tuturor rezerviștilor și veteranilor din M.A.I. urări de sănătate și viață liniștită.

4 thoughts on “Întâlnire cu doamna ministru al afacerilor interne

 1. ………………………………..
  Str. …………… , nr. …………., ap. ………..,
  Oras ……………………, judetul ………………., cod postal ……………
  CNP: ……………………………..
  Nr. mandat: ………………..

  CASEI DE PENSII SECTORIALE
  A MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE
  Str. George Georgescu nr.3,
  Sectorul 4, Cod poştal 040131

  In conformitate cu prevederile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare, depun următoarea

  CERERE DE REVIZUIRE

  a pensiei stabilită/recalculată prin Decizia nr. 150627/ din 07.08.2018, decizie emisă prin nerespectarea prevederilor art. 29, art. 30 și art. 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare.

  1. Potrivit prevederilor art. 29 (1) din Legea nr. 223/2015, cu modificările și completările ulterioare, „cuantumul pensiei de serviciu se determină în procente din baza de calcul, astfel:
  a) militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special, cu vechime cumulată conform art. 3 lit. f) de cel puțin 25 de ani, beneficiază, la împlinirea vârstei prevăzute de lege, de pensie de serviciu, în cuantum de 65% din baza de calcul prevăzută la art. 28;
  b) pentru fiecare an care depășește vechimea prevăzută la lit. a), la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

  2. La art. 30 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, „pensia stabilită, recalculată și actualizată în condițiile prezentei legi nu poate fi mai mare decât 85% din baza de calcul prevăzută la art. 28.”

  3. In baza prevederilor art. 108 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, „pentru militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special care au plătit contribuție la Fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget la stabilirea, recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordă un spor de:
  a) 3% pentru o vechime a contribuției între 5-15 ani;
  b) 6% pentru o vechime a contribuției între 15-25 ani;
  c) 9% pentru o vechime a contribuției peste 25 de ani.”

  4. In Decizia nr. 150627/ din 07.08.2018, sunt înscrise următoarele elemente:
  a) procentul de calcul al pensiei este de 80%, pentru o vechime cumulată conform art. 25 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, de 39 de ani (65% pentru vechimea de 25 de ani, la care s-a adăugat câte 1% pentru fiecare an care a depășit vechimea de 25 de ani, dar nu mai mult de 20%);
  b) sporul pentru Semnul Onorific în Serviciul Patriei este de 10%;
  c) procentul de majorare aferent anului 2016 este de 5%;
  d) vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget este de 30 de ani pentru care sporul este de 9%.

  5. Din analiza Deciziei nr. 150627/ din 07.08.2018 rezultă că pensia a fost stabilită prin luarea în calcul numai a elementelor de la lit. a) – c) de la pct. 4, fără a mi se acorda sporul de 9% pentru contribuția la fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget.
  6. Conform prevederilor legale precizate mai sus, sporul procentual de 9% nu trebuie inclus în procentul de 85% prevăzut ca limită maximă de art. 30 din Legea nr. 223/2015, cu modificările si completările ulterioare, fiind un drept suplimentar, recunoscut exclusiv în favoarea celor care au plătit contribuția pentru pensie suplimentară și/sau contribuția individuală la buget și care trebuie adăugat la pensia determinată conform art. 28 – 29 din lege pentru a nu se goli de conținut dreptul recunoscut prin art. 108 din lege.

  7. Un alt argument că sporul prevăzut de art. 108 din lege nu trebuie să intre în limitarea reglementată de art. 30 este faptul că acest spor este o contraprestație a plății contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și nu trebuie să se confunde cu pensia de serviciu. Prin urmare, numai cei ce au contribuit la acest fond au dreptul de a beneficia de contravaloarea acestei contribuții, deoarece corelativ obligației de plată a contribuției la fondul pentru pensia suplimentară s-a născut dreptul celui ce a plătit această contribuție de a beneficia de acest spor.

  Față de cele prezentate mai sus, vă rog să dispuneți reanalizarea modului cum a fost stabilită/recalculată/actualizată pensia prin Decizia nr. ………………../ din ……………., precum și stabilirea pensiei potrivit prevederilor legale în vigoare precizate la pct. 1 – 3 de mai sus, prin acordarea sporului de 9% pentru vechimea contribuției la fondul pentru pensia suplimentară și/sau contribuția individuală la buget de 30 de ani și emiterea unei decizii de revizuire a pensiei.

  Data: ………………. Semnătura ___________

 2. Decretul 141/1967, nemodificat de OUG.
  Art. 63. –
  (1) Pensia suplimentară se stabilește de către organele și cu procedura prevăzute pentru pensia militară de stat.
  (2) Pensia suplimentară se plătește deosebit de pensia militară de stat, indiferent de cuantumul acesteia din urmă.

 3. Domnei ministru.Col[r}Marica George din Braila Str.Hipodromnr.21 ap.4sc.1c.p810480.rog sa mi se actualizeze pensia curenta,la legile in vigoare ce nu a mi s-au aplicat,ajungand in prezent ca un fost sef de post sa incaseze mai mult ca un colonel pensionat in anul 1998 Ma intreb cum este pusibil ????? Rog sa analizati si sa imi aplicati toate maririle legale si sa fiu pus in legalitate [nu le mai enumar } Rog sa imi raspundeti in termenul legal .Va multumesc.Cu stima si respect Col.r. Marica George

  • Acesta nu este un site al Ministerului iar dna ministru nu vede aceasta solicitare . Va rugam sa transmiteti solicitarea pe site-ul MAI sau al casei sectoriale de pensii a MAI .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.