CONFERINTA DE ALEGERI LA HUNEDOARA

În data de 31 martie a.c. a avut loc Conferința de dare de seamă și alegeri a filialei Hunedoara a Asociației noastre. După ce a analizat activitatea desfășurată de Comitetul și Biroul Executiv ale filialei în ultimii patru ani, a examinat și aprobat documentele financiare și a decis Programul de activitate pentru următorul mandat al […]