Salut de sărbători

Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Iarnă și a Noului An 2014, Consiliul Executiv al Asociației transmite tuturor membrilor acesteia, cele mai sincere și din inimă urări de sănătate, viaţă lungă, împliniri şi satisfacţii pe plan personal şi familial, odată cu tradiţionalul şi strămoşescul LA MULŢI ANI!

Conferința Națională Extraordinară a Asociației

Deschiderea Conferinței – Prim-vicepreședinte, general de brigadă (r.) Jorj BULAI Prezentarea dării de seamă – General-maior (r.) dr. Ioan HURDUBAIE Prezentarea dării de seamă Domnul chestor Florea OPREA, Secretar de Stat și șeful D.O.S.P. prezintă salutul Ministrului Afacerilor Interne După prezentarea salutului Ministrului

Dare de seamă privind activitatea Asociației pentru perioada octombrie 2012–octombrie 2013

Stimaţi invitaţi, Stimaţi camarazi, La propunerea Consiliului Executiv, Colegiul Central a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei în sesiune extraordinară, în vederea dezbaterii şi adoptării modificărilor şi completărilor ce se propun a fi aduse Statutului Asociaţiei, pentru a răspunde cât mai deplin obiectivelor şi scopurilor organizaţiei noastre, din prezent şi în perspectivă. De asemenea Conferinţei […]

Hotărârea Conferinței Naționale Extraordinare a Asociației

Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I., întrunită în data de 7 noiembrie 2013 în sesiune extraordinară, din iniţiativa Colegiului Central, a analizat cu exigenţă activitatea organelor de conducere centrale şi locale, a dezbătut şi adoptat propunerile de modificare şi completare a Statutului, precum şi unele măsuri organizatorice importante, […]

Conferința Națională Extraordinară

În data de 7 noiembrie 2013, la Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne din Bucureşti s-au desfăşurat lucrările Conferinţei naţionale extraordinare a Asociaţiei. În deschiderea lucrărilor, participanţilor le-a fost transmis, de către domnul chestor Florea Oprea, secretar de stat şi şeful Departamentului Ordine şi Siguranţă Publică, un mesaj din partea ministrului afacerilor interne, domnul Radu […]

Decesul Președintelui Asociației

Consiliul Executiv al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I. anunță, cu profundă durere, trecerea în neființă, în ziua de 15 octombrie 2013, a președintelui Asociației, aflat la cel de-al treilea mandat, domnul general-locotenent (r.) VASILE ADOMNICHI.

Din nou acasă

Mulţi dintre cititorii buletinului nostru, mai ales cei care au lucrat la judiciar, îşi mai amintesc poate emoţia produsă în rândul cadrelor de miliţie şi mai puţin în rândul populaţiei, care la acea vreme nu prea era la current cu situaţia operativă, de vestea spargerii comise la Muzeul de Artă Bruckental din Sibiu, spargere care […]

Program de acțiune privind activitatea Asociației pentru perioada octombrie 2011–octombrie 2015

Participanții la Conferința Națională au analizat cu exigență și responsabilitate activitatea organelor de conducere centrală și a celor locale, constatând că acestea și-au îndeplinit obligațiile statutare, sarcinile ce le-au revenit din Ordinul M.A.I. Nr.615/1996, din hotărârile Conferinței Naționale precedente și ale ședințelor Colegiului Central. Nu au fost semnalate încălcări.