Dare de seamă privind activitatea Asociației pentru perioada octombrie 2012–octombrie 2013

Stimaţi invitaţi, Stimaţi camarazi, La propunerea Consiliului Executiv, Colegiul Central a hotărât convocarea Conferinţei Naţionale a Asociaţiei în sesiune extraordinară, în vederea dezbaterii şi adoptării modificărilor şi completărilor ce se propun a fi aduse Statutului Asociaţiei, pentru a răspunde cât mai deplin obiectivelor şi scopurilor organizaţiei noastre, din prezent şi în perspectivă. De asemenea Conferinţei […]

Hotărârea Conferinței Naționale Extraordinare a Asociației

Conferinţa Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din M.A.I., întrunită în data de 7 noiembrie 2013 în sesiune extraordinară, din iniţiativa Colegiului Central, a analizat cu exigenţă activitatea organelor de conducere centrale şi locale, a dezbătut şi adoptat propunerile de modificare şi completare a Statutului, precum şi unele măsuri organizatorice importante, […]