Comunicat al Consiliului Executiv al ANCMRR-MAI privind recalcularea pensiilor

DESCĂRCARE – Hotărârea nr. 146/2016 privind aprobarea normelor pentru aplicarea prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat DESCĂRCARE – Ordin pentru aprobarea procedurilor de recalculare și de actualizare a pensiilor militare de stat DESCĂRCARE – Cerere recalculare pensie DESCĂRCARE – Cerere calculare și restituire diferențe În data de 30 martie […]