Comunicat al CASEI SECTORIALE DE PENSII A M.A.I.

privind modul de decontare a biletelor de tratament balnear

și de recuperare pentru anul 2022

Având în vedere prevederile H.G. nr. 998/2020 privind stabilirea numărului de bilete de tratament balnear și de recuperare, a condițiilor și modului de acordare, precum și a modului de distribuire sau de decontare a acestora în sistemul pensiilor militare de stat și Ordinului Ministerul Apărării Naționale nr. M.163/11.08.2021 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de suportare de către beneficiarii biletelor de tratament balnear și de recuperare a unei contribuții bănești de maximum de 50% din valoarea acestora, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. informează beneficiarii drepturilor de pensie aflați în evidența proprie despre următoarele aspecte:

I. Numărul maxim de bilete de tratament balnear și de recuperare ce vor putea fi decontate în anul 2022 este de 4075.

Durata maximă a unui bilet de tratament balnear și de recuperare este de 14 zile și se stabilește de către medicul specialist sau medicul primar în funcție de afecțiunea pentru care acesta se acordă beneficiarilor.

II. Pensionarii militari și persoanele beneficiare ale prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu care doresc să deconteze bilete de tratament balnear și de recuperare în anul 2022, pot transmite cereri Casei de Pensii Sectoriale a M.A.I, în perioada 10.09.2021-20.11.2021.

Modelul de cerere este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul comunicat.

Cererea poate fi transmisă instituției noastre prin poștă (adresa București, str. George Georgescu nr. 3, sector 4) sau prin e-mail (casapensii@mai.gov.ro), însoțită de următoarele documente:

a) copie de pe cartea de identitate;

b) copie de pe talonul de pensie;

c) copie de pe biletul de trimitere/scrisoarea medicală de la medicul de familie/medicul specialist în medicină fizică și de reabilitare;

d) copia deciziei medicale de încadrare în grad de invaliditate sau a deciziei medicale asupra capacității de muncă emise în urma revizuirii medicale pentru pensionarii încadrați în grad de invaliditate, cu mențiunea de a avea înscrisă pe decizia medicală, ca

recomandare specifică, necesitatea efectuării unui program de recuperare, pentru pensionarii a căror patologie impune acest tip de recomandare.

În contextul epidemiologic actual, în vederea prevenirii răspândirii noului tip  de Cornavirus –SARS-COV2, cererile nu se pot depune la registratura instituției noastre.

ATENȚIE!

– Cererile care nu au fost completate în totalitate și corespunzător rubricilor existente sau nu sunt însoțite de toate documentele astfel cum au fost menționate anterior, nu vor fi luate în considerare.

– Cererile care nu au fost transmise  în perioada 10.09.2021-20.11.2021, nu vor fi luate în calcul la stabilirea pensionarilor militari care au drept la decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare.

IIIÎn perioada 21.11.2021-21.12.2021, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I prelucrează cererile pentru decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare și documentele anexate, realizând ierarhizarea cererilor pe baza criteriilor de acordare  prevăzute în anexa nr. 2 la H.G. nr. 998/2020, în limita a 4075 beneficiari.

Pensionarii militari selectați ca potențiali beneficiari, sunt înștiințați în scris, în luna ianuarie 2022, cu privire la faptul că pot beneficia de decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare, despre cuantumul contribuției bănești din valoarea biletului pe care trebuie să o suporte, în situația în care au dreptul la decontare și poziția pe care o ocupă în urma ierarhizării cererilor.

Pensionarii militari care nu au fost selectați nu vor fi înștiințați și nu vor beneficia de decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare.

IV. În conformitate cu prevederile art. 12 din H.G. nr. 998/2020, decontarea biletelor de tratament balnear și de recuperare la care au dreptul pensionarii militari, se face de către Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. în limita fondurilor disponibile aprobate cu această destinație, prin bugetul instituției.

 După aprobarea legii bugetului de stat pe anul 2022 și repartizarea  bugetului Casei de Pensii Sectorială a M.A.I., numărul maxim de 4075 bilete de tratament balnear și de recuperare ce pot fi decontate se reanalizează și se revizuiește astfel încât să se încadreze în limitele bugetare alocate.

În situația în care numărul maxim de bilete de tratament balnear și de recuperare va fi reanalizat/revizuit, Casa de Pensii a M.A.I. va publica un comunicat pe pagina de internet www.casapensii.mai.gov.ro cu numărul de bilete de tratament balnear și de recuperare, care pot fi decontate în anul 2022.

În acest sens beneficiarii interesați sunt informați cu privire la posibilitatea decontării acestor bilete în raport cu numărul pozițiilor din ierarhizarea cererilor, astfel cum au fost înștiințați.

Cuantumul contribuției bănești suportate de către beneficiar din nivelul maxim al tarifelor biletelor de tratament balnear și de recuperare se stabilește potrivit criteriilor înscrise în anexa la Ordinului Ministerul Apărării Naționale nr. M.163/11.08.2021.

Până la adoptarea legii bugetului de stat pe anul 2022 și repartizarea sumelor aferente Casei de Pensii Sectorială a M.A.I, nu se decontează nici un bilet de tratament.

V. După efectuarea seriei de tratament în locația înscrisă în cerere, beneficiarii deconturilor  sunt obligați ca, în termen 30 de zile de la data efectuării tratamentului, să transmită instituție noastrefactura fiscală împreună cu documentele care atestă efectuarea plății (bon fiscal, ordin de plată etc.).

VI. În conformitate cu prevederile art. 3 din H.G. nr. 998/2020, tratamentul balnear și de recuperare se efectuează în stațiunile turistice de interes național și local, precum și în stațiunile balneare și balneoclimatice, prevăzute în anexa nr. 5 din H.G. nr. 852/2008 și anexele nr. 1 și 2 din H.G. nr. 1016/2011, astfel cum sunt detaliate în anexa nr. 2 la prezentul comunicat.

VII. Pentru beneficiarii selectați care au optat în cerere pentru Sanatoriul de Balneofizioterapie și Recuperare Medicală „Dr. Dimitrie Cantemir“ Bălțătești“ din subordinea Ministerului Apărării Naționale, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I transmite acestuia, până pe data de 31.12.2021, situațiile cu datele pensionarilor și lunile din anul 2022 pentru care au solicitat efectuarea tratamentului balnear și de recuperare.

 Sanatoriul Bălțătești analizează solicitările și repartizează beneficiarii pe serii de tratament, pentru anul 2022, pe care le comunică centralizat Casei de Pensii Sectorială a M.A.I până la data de 31.01.2022.

Totodată, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I, comunică pensionarilor militari selectați și beneficiarilor prevederilor actelor normative cu caracter reparatoriu, că pot efectua tratamentul balnear și de recuperare cu cel puțin o lună înainte de seria planificată, concomitent cu transmiterea taloanelor de pensie la domiciliu.

 Pe baza situațiilor comunicate lunar de către Sanatoriul Bălțătești, Casa de Pensii Sectorială a M.A.I., virează lunar în contul sanatoriului costul biletelor de tratament balnear și de recuperare utilizate de către persoanele stabilite, din seriile efectuate, respectiv cuantumul decontat din nivelul maxim al tarifelor, care este de până la 50% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2022.

bilete_tratament_anexa_1

bilete_tratament_anexa_2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.